Diyosezi Gatolika ya Gikongoro yubatswe ku buryo bwemewe n’amategeko ku ya 30 Werurwe 1992 na Papa Yohani Pawulo wa II kandi yitandukanya na Diyosezi ya Butare n’Itegeko No 3307/92. Yabonye ubuzimagatozi n’Iteka rya Minisitiri No 296/05 ryo ku ya 1 Ukwakira 1992, ryasohotse mu kinyamakuru cyemewe No 23 (Bis) cyo ku ya 15 Ukuboza 1992. Sitati yacyo yavuguruwe n’Inteko rusange ya Diyosezi ku ya 03/27 / 2013, guhuzwa n’Itegeko N˚ 06/2012 ryo ku wa 17/07/2012 ryerekeye imitunganyirize n’imikorere y’imiryango ishingiye ku madini mu Rwanda.