INYIGISHO Y’ICYUMWERU CY’UMURYANGO (Ugushyingo 2017)

Inyigisho Umushumba wa Diyosezi yageneye icyumweru cy’umuryango ukwezi k’Ugushyingo 2017 wayisoma hano

INYIGISHO YO KUWA 26 11 2017

Categories: